Červený kříž Vyškov

První pomoc

Výuka a poskytování první pomoci
Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé. Na projekt Výuka první pomoci dětí a mládeže plynule navazuje projekt Výuka první pomoci dospělých.


Základy první pomoci (12 hodin)
Obsahem normy jsou základy první pomoci - proto ji doporučujeme pro širokou veřejnost!. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.


Zdravotník zotavovacích akcí (41 hodin)
ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích akcích a školách v přírodě.


Dobrovolná sestra ČČK (57 hodin)
Absolventi tohoto kurzu mohou zajišťovat zdravotnické služby na různých akcích včetně zotavovacích a podobných akcí, ale též působit jako zdravotníci v případě mimořádných událostí, jako členové humanitárních jednotek ČČK. Navazuje na Základní normu zdravotnických znalostí.

Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Kontakt

Lípová 364/2,
68201 Vyškov, Brňany

Danuše Adamcová,
ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov

E-mail: vyskov@cervenykriz.eu
Telefon: 778 157 307
Tyto stránky využívají soubory cookie.