Červený kříž Vyškov

Aktuálně

 

Oblastní spolek Českého červeného křížeVyškov-Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
IČ: 00426393       tel. 778 157 307       www.cerveny-kriz.ivyskov.cz       e-mail:vyskov@cervenykriz.eu

v rámci cyklu Besed pro veřejnost  Vás zve na přátelské setkání na téma

….O nemocech vesele i vážně…..

dne:                               ve  čtvrtek 5. prosince  2019
čas:                                ve  14:30 hodin 

místo:                             Lípová 2 - Vyškov  /Brňany - vedle prodejny ENAPO/
lektor:                            MUDr. Blanka CHALOUPKOVÁ - lékařka a místopředsedkyně ČČK Vyškov

                                     
                                                                              

DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM
obchodního domu TESCO Vyškov
ZA JEJICH HLASY, KTERÉ NÁM PŘINESLY
v projektu pod názvem
„TY TO DOKÁŽEŠ A ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT“

získání grantu ve výši 30 000 Kč k nákupu resuscitačních loutek.

Tím zlepšení vybavení pro výuku první pomoci a výcvik kardiopulmonální resuscitace
nejen pro DĚTI a MLÁDEŽ našeho regionu.

 


ČINNOST v měsíci  PROSINCI 2019

  • o nedělích 1. a 8. 12. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin "DNY ZDRAVÍ v OD PRIOR Vyškov" s nabídkou měření glykémie a krevního tlaku. Dále ukázky oživování na resuscitačních figurínách, ošetření a první pomoc při úrazu, vč. publikací o první pomoci a dárcovství krve.
  • v pondělí  2. 12. 2019 14:30 hodin zahajujeme kurzy
   Zdravotník zotavovacích akcí
   Základy první pomoci
   pod lektorským vedením MUDr. Blanky Chaloupkové,  MUDr. Ladislava Kleisla, MUDr. Ireny Pospíšilové a MUDr. Pavlíny Zemánkové
  • ve středu 4. 12. 2019 od 14:00 do 16:00 hodin v Humanitárním skladu ČČK –Vyškov, Sídliště Osvobození (bývalá plynová kotelna směrem ulice Gorkého) pravidelná Humanitární sbírka - ošacení a textilu, lůžkovin, hraček, atd.
  • ve čtvrtek  5. 12. 2019 ve 14:30 hodin v sídle ČČK - Beseda pro veřejnost na téma - "O nemocech vesele i vážně"
  • v pondělí 9. 12. 2019 ve 14:30 hodin  - doškolení absolventů kurzů Zdravotních    zotavovacích  akcí a Kurz Základy první pomoci
  • v  úterý 10. 12. 2019 ve 14:15 hodin zdravotnická přednáška MUDr. Blanky CHALOUPKOVÉ pro klienty Domova seniorů ve Vyškově, na téma: " O nemocech vesele i vážně"

  • Ve čtvrtek 28. 11. 2019  v Besedním domě ve Vyškově  se konalo oceňování a předávání medailí prof. MUDr. Jana Janského bezplatným dárcům krve regionu Vyškov. Slavnostní oceňování dárců krve pořádáme za podpory Města Vyškova, Zdravotní pojišťovny MV ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. Sponzory akce byly opět - a.s. Rostěnice a Restaurace " Besední dům Vyškov-paní Kašíková".
  •  
   Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Vyškově děkuje Městu Vyškov za podporu naší práce a činnosti. Vřelé poděkování vyslovujeme Vyškovskému zpravoději, Regionu a Vyškovské TV, které informují občany města Vyškova a Vyškovského regionu o preventivně-osvětových a zdravotně-výchovných akcích, které pořádáme- vždyť: "Pomáhat ostatním je jednou ze základních hodnot a principů lidské společnosti".

   Přejeme všem našim členům, dárcům krve, dobrovolníkům a příznivcům klidné prožití svátků Vánočních a v Novém roce 2020 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v pracovním a osobním životě.

 Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Kontakt

Lípová 364/2,
68201 Vyškov, Brňany

Danuše Adamcová,
ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov

E-mail: vyskov@cervenykriz.eu
Telefon: 778 157 307
Tyto stránky využívají soubory cookie.