Červený kříž Vyškov

Aktuálně

 

Oblastní spolek Českého červeného křížeVyškov-Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
IČ: 00426393       tel. 778 157 307       www.cerveny-kriz.ivyskov.cz       e-mail:vyskov@cervenykriz.eu

                                  

v rámci cyklu Besed pro veřejnost

Vás zve na přátelské setkání na téma

.....................MACEŠKY .........................

                        dne:             ve čtvrtek 29. října 2020

                        čas:              ve 14:30 hodin

                        místo:           Lípová 2 - Vyškov    (Brňany - vedle prodejny ENAPO)

                        lektor:           Dana GALKOVÁ - odbornice v zahradnictví a aranžérství 


ČINNOST v měsíci  ŘÍJNU 2020

                

  • ve středu  7. 10. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin v Humanitárním skladu ČČK –Vyškov, Sídliště Osvobození (bývalá plynová kotelna směrem ulice Gorkého) pravidelná Humanitární sbírka - ošacení a textilu, lůžkovin, hraček, at
  • ve středu 14. 10. 2020 ve 14:30 hodin zahajujeme kurz Zdravotník zotavovacích akcí pod lektorským vedením MUDr. Blanky Chaloupkové a MUDr. Ladislava Kleisla
  • v sobotu 17. 10. 2020 od 9:00 do 12:00 hodin "DEN ZDRAVÍ" v Obchodním domě PRIOR Vyškov s nabídkou měření glykémie a krevního tlaku. Dále ukázky oživování na resuscitačních loutkách a publikace o první pomoci.
  • v pondělí 26. 10. 2020 ve 14:30 hodin doškolení absolventů kurzů Zdravotník zotavovacích akcí
  • ve čtvrtek 29. 10. 2020 ve 14:30 hodin Beseda pro veřejnosta na téma "MACEŠKY" Lektorka Dana GALKOVÁ - odbornice v zahradnictví a aranžorství
   
   Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Vyškově děkuje Městu Vyškov za podporu naší práce a činnosti. Vřelé poděkování vyslovujeme Vyškovskému zpravoději, Regionu a Vyškovské TV, které informují občany města Vyškova a Vyškovského regionu o preventivně-osvětových a zdravotně-výchovných akcích, které pořádáme, vždyť: "Pomáhat ostatním je jednou ze základních hodnot a principů lidské společnosti".

  DĚKUJEME VŠEM ZÁKAZNÍKŮM
  obchodního domu TESCO Vyškov
  ZA JEJICH HLASY, KTERÉ NÁM PŘINESLY
  v projektu pod názvem
  „TY TO DOKÁŽEŠ A ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT“

  získání grantu ve výši 30 000 Kč k nákupu resuscitačních loutek.

  Tím zlepšení vybavení pro výuku první pomoci a výcvik kardiopulmonální resuscitace
  nejen pro DĚTI a MLÁDEŽ našeho regionu.

   Přejeme všem našim členům, dárcům krve, dobrovolníkům a příznivcům  klidné a úspěšné  podzimní dny a hodně trpělivosti, síly  a disciplíny v období  pandemie Covid-19.


   

  Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

  Kontakt

  Lípová 364/2,
  68201 Vyškov, Brňany

  Danuše Adamcová,
  ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov

  E-mail: vyskov@cervenykriz.eu
  Telefon: 778 157 307
  Tyto stránky využívají soubory cookie.