Červený kříž Vyškov

Aktuálně

 

Oblastní  spolek   Českého  červeného  kříže  Vyškov

                                             Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
IČ:00426393     tel.778 157 307     www.cerveny-kriz.ivyskov.cz       email:vyskov@cervenykriz.eu

v rámci cyklu Besed pro veřejnost

Vás zve na přátelské setkání na téma

"Svět  loutek"

     dne:                 ve čtvrtek 29. února  2024

       čas:                 ve 14:30 hodin

       místo:             Lípová 2 - Vyškov

       lektoři:            Miroslav PROCHÁZKA - Jiří DOUPOVEC          


ČINNOST V MĚSÍCI  -  ÚNORU 2024


  • ve středu 7. 2. 2024 od 13:00 do 15:00 hodin v Humanitárním a ošacovacím středisku ČČK Vyškov, Sídliště Osvobození (bývalá plynová kotelna naproti ZŠ Letní pole) pravidelná Humanitární sbírka (ošacení a textil, lůžkoviny, hračky, atd.)
  • ve čtvrtek 15. 2. 2024 zahajujeme 
  • Kurzy- Zdravotník zotavovacích akcí                  
  •             Základy první pomoci
  •  Školení první pomoci absolventů kurzů ZZA
  • pod lektorským vedením MUDr.Ladislava Kleisla, MUDr. Pavlíny Zemánkové a MUDr. Ireny Pospíšilové
  • v pondělí 19. 2. 2024 v 10:00-12:00 hodin "DEN ZDRAVÍ" v Obchodním domě PRIOR ve Vyškově. Měření glykémie a krevního tlaku. Dále ukázky oživování na resuscitační loutce, publikace o první pomoci při úraze
  •  ve čtvrtek 29. 2. 2024 ve 14:30 hodin Beseda pro veřejnost na téma "Svět loutek" Lektoři Miroslav PROCHÁZKA-Jiří Doupovec
                        Danuše Adamcová – ředitelka ÚOS ČČK Vyškov
                                                   

 

Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Kontakt

Lípová 364/2,
68201 Vyškov, Brňany

Danuše Adamcová,
ředitelka Úřadu OS ČČK Vyškov

E-mail: vyskov@cervenykriz.eu
Telefon: 778 157 307
Tyto stránky využívají soubory cookie.